Seiling Wildcats @ Sharon-Mutual Trojans football -10Seiling Wildcats @ Sharon-Mutual Trojans football -11Seiling Wildcats @ Sharon-Mutual Trojans football -38Seiling Wildcats @ Sharon-Mutual Trojans football -39Seiling Wildcats @ Sharon-Mutual Trojans football -4Seiling Wildcats @ Sharon-Mutual Trojans football -23Seiling Wildcats @ Sharon-Mutual Trojans football -1Seiling Wildcats @ Sharon-Mutual Trojans football -2Seiling Wildcats @ Sharon-Mutual Trojans football -3Seiling Wildcats @ Sharon-Mutual Trojans football -5Seiling Wildcats @ Sharon-Mutual Trojans football -6Seiling Wildcats @ Sharon-Mutual Trojans football -9Seiling Wildcats @ Sharon-Mutual Trojans football -12Seiling Wildcats @ Sharon-Mutual Trojans football -13Seiling Wildcats @ Sharon-Mutual Trojans football -14Seiling Wildcats @ Sharon-Mutual Trojans football -15Seiling Wildcats @ Sharon-Mutual Trojans football -16Seiling Wildcats @ Sharon-Mutual Trojans football -18Seiling Wildcats @ Sharon-Mutual Trojans football -19Seiling Wildcats @ Sharon-Mutual Trojans football -22